Stacks Image 1505719
Stacks Image 1505724

Systemy pomiaru ilości paliwa i monitoringu.

Tank Ranger 4

Stacks Image 1539270

Najważniejsze zalety:

 • ciągły pomiar ilości paliwa w zbiorniku
 • działa z sondami różnych producentów
 • możliwość podłączenia czujników detekcji wycieków
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

Tank Ranger 4 jest uniwersalną centralką systemu pomiaru ilości paliwa w zbiorniku oraz monitoringu szczelności.
Do Tank Ranger 4 można podłączyć od 1 do 8 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych lub analogowych sond z wyjściem 4..20 mA i od 1 do 8 różnego rodzaju czujników produkowanych przez firmę Petroster-Serwis. Centralka może być również wyposażona w drukarkę drukowania raportów.

Wszelkie informacje dotyczące działania centralki mogą być wyświetlone na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Dostęp do tych informacji można uzyskać za pomocą klawiatury.
Wystąpienie jakiegoś alarmu może spowodować (zależnie od ustawień programowych) włączenie sygnalizacji świetlnej (lampka) lub dźwiękowej (buczek) lub wydruk raportu alarmu. Alarm może spowodować również (zależnie od konfiguracji programowej) włączenie od 1 do 10 przekaźników, co pozwala sterować innymi urządzeniami zewnętrznymi.
Na życzenie klienta sytuacja alarmowa może być sygnalizowana SMS’em za pomocą modułu GSM.

 • pomiar ilości produktu.
 • pomiar temperatury produktu.
 • korekcja temperaturowa ilości produktu.
 • automatyczna detekcja dostawy.
 • pomiar ilości wody.
 • sygnalizacja niskiego lub wysokiego produktu, wysokiej wody, dostawy.
 • sygnalizacja awarii sondy.
 • sygnalizacja aktywacji czujnika
 • sygnalizacja awarii czujnika
 • do centralki może być podłączona zewnętrzna drukarka raportów.

Stacks Image 1539291

DTR

Stacks Image 1539480

Deklaracja zgodności

Stacks Image 1539486

Certyfikat ATEX

Stacks Image 1539295

Karta katalogowa

Tank Ranger 4S

Stacks Image 1539367

Najważniejsze zalety:

 • ciągły pomiar ilości paliwa w zbiorniku
 • działa z sondami różnych producentów
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
 • przystępna cena

Tank Ranger 4S należy do systemów kontrolno-pomiarowych służących wyłącznie do ciągłego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach.
Do Tank Ranger 4S można podłączyć od 1 do 8 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych lub analogowych sond z wyjściem 4..20 mA. Centralka może być również wyposażona w drukarkę drukowania raportów.

Wszelkie informacje dotyczące działania centralki mogą być wyświetlone na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Dostęp do tych informacji można uzyskać za pomocą klawiatury.
Wystąpienie jakiegoś alarmu może spowodować (zależnie od ustawień programowych) włączenie sygnalizacji świetlnej (lampka) lub dźwiękowej (buczek) lub wydruk raportu alarmu. Alarm może spowodować również (zależnie od konfiguracji programowej) włączenie od 1 do 10 przekaźników, co pozwala sterować innymi urządzeniami zewnętrznymi.
Na życzenie klienta sytuacja alarmowa może być sygnalizowana SMS’em za pomocą modułu GSM.

 • pomiar ilości produktu.
 • pomiar temperatury produktu.
 • korekcja temperaturowa ilości produktu.
 • automatyczna detekcja dostawy.
 • pomiar ilości wody.
 • sygnalizacja niskiego lub wysokiego produktu, wysokiej wody, dostawy.
 • sygnalizacja awarii sondy.
 • do centralki może być podłączona zewnętrzna drukarka raportów.

Stacks Image 1539383

DTR

Stacks Image 1539389

Deklaracja zgodności

Stacks Image 1539462

Certyfikat ATEX

Stacks Image 1539395

Karta katalogowa

Tank Ranger 5

Stacks Image 1539412

Najważniejsze zalety:

 • możliwość podłączenia różnych czujników detekcji wycieków
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
 • przystępna cena

Kontroler Tank Ranger 5
to prosty w obsłudze, przejrzysty i bezawaryjny system detekcji wycieków, charakteryzujący się ergonomią oraz estetyką na wysokim poziomie.
Obsługuje do 4 czujników detekcji różnego rodzaju i może pracować jako system suchy lub mokry. Sprzedawany jako system składający się z centralki i jednego czujnika (oparów lub optyczny cieczy). Posiada wbudowany alarm wizualny i dźwiękowy oraz możliwość sterowania 2 urządzeniami zewnętrznymi w standardzie.
Wystąpienie alarmu (aktywacja czujnika) powoduje włączenie sygnalizacji dźwiękowej (buczek). Alarm ten można skasować przyciskiem umieszczonym na panelu przednim centralki. Stan każdego czujnika sygnalizuje dodatkowo czerwona dioda LED umieszczona nad złączem do którego podłączony jest czujnik. Dioda ta świeci się gdy dany czujnik jest aktywny. Opcjonalnie centralka może być wyposażona w zewnętrzną lampkę i buczek (12VDC) oraz zewnętrzny przycisk kasowania alarmu.
Centralka może sterować innymi zewnętrznymi urządzeniami za pomocą przekaźników REL0 i REL1 (odpowiednie złącza TBR0 i TBR1).

Rodzaje czujników dostępnych z Tank Ranger 5:

 • czujnik optyczny cieczy PCOpt
 • czujnik optyczny cieczy zgodny z ATEX PCOpt/d
 • selektywny czujnik optyczny cieczy PCOpt/s
 • czujnik oparów cieczy ropopochodnych PCO
 • czujnik oparów cieczy ropopochodnych zgodny z ATEX PCO/d
 • czujnik oparów cieczy ropopochodnych do centralek innych producentów PCOvr
 • czujnik LPG PCG
 • czujnik alkoholu etylowego PCA
 • czujnik czadu: PCC
 • czujnik separatora PCSPr-2
 • czujnik separatora podwójny PCSPr-3
 • czujnik estrów PCOes
 • czujnik amoniaku PCOam
 • czujnik siarkowodoru PCOsw
 • czujnik etanolu PCOet
 • czujnik toluenu PCOtl
 • czujnik gazów toksycznych PCOtk
 • czujnik zanieczyszczeń powietrza PCE

Stacks Image 1539428

DTR

Stacks Image 1539505

Deklaracja zgodności

Stacks Image 1539511

Certyfikat ATEX

Stacks Image 1539440

Karta katalogowa